Skip navigation.

Lesmateriaal en onderhoud scholen

Jongetje met speelgoedauto

Jongetje met
speelgoed

Het weer is hardvochtig voor de materialen in Lesotho. Regelmatig is een nieuw verfje nodig. En de materialen van de speeltoestellen verweren snel. Uw bijdrage aan dit doel betekent dat er betere schommels kunnen worden gekocht, de gebouwtjes er netjes bij staan en dat materialen voor de inrichting en lesmateriaal kan worden aangeschaft. Jaarlijks is zo’n € 750,- nodig om de drie schooltjes in Malealea netjes te houden en ervoor te zorgen dat er steeds goed lesmateriaal is.