Skip navigation.

Studiebeursjes

In Lesotho gaan kinderen vanaf 6 jaar naar de lagere school. Dit onderwijs is gratis en de kinderen blijven daar tot hun 12 jaar. Na de lagere school gaan ze naar de secundary school, als de ouders het schoolgeld kunnen betalen tenminste. Gelukkig zijn er organisaties die financiële hulp bieden door voor een aantal kinderen beurzen te verstrekken.

De pre-schools zijn voor kinderen van 3-6 jaar. In deze pre-schools krijgen de kinderen een goede voorbereiding voor de lagere school zodat ze daar zoveel mogelijk kunnen leren. Voor nog veel kinderen is dat het enige onderwijs dat ze volgen.

De pre-schools zijn niet gratis. Per kind wordt een bijdrage van ZAR 50 (ca. € 4,50) per maand gevraagd. Deze bijdrage is nodig voor het salaris van de lerares. Het wordt belangrijk gevonden om deze bijdrage te vragen, zodat ouders hun kinderen ook regelmatig laten komen en waarde hechten aan de activiteiten van de school. Maar voor veel ouders is dit veel geld, zeker als er meerdere kinderen van die leeftijd in een gezin zijn. Een beurzensysteem is wel mogelijk. Ouders kunnen een beursje verdienen door zich in te zetten voor de pre-school. Voor € 50,- kunt u een kleuter één jaar naar de preschool laten gaan.